Nakit i ručni satovi

 • Proizvodi: 2.787
Ženski ručni sat Forget-me-not Ultra Thin
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ženski ručni sat Forget-me-not Ultra Thin

1252 kn RRP 17990 kn
Ženski ručni sat
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ženski ručni sat

1456 kn RRP 20890 kn
Ženska ogrlica
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Ženska ogrlica

410 kn RRP 15490 kn
Ženski ručni sat
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ženski ručni sat

1755 kn RRP 26290 kn
Ženski ručni sat
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ženski ručni sat

1412 kn RRP 23390 kn
Narukvica Cleo
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Narukvica Cleo

68090 kn
Džepni sat Eye of Time
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Džepni sat Eye of Time

64590 kn
Muška narukvica Gian
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Muška narukvica Gian

617 kn RRP 26290 kn
Set muški ručni sat i narukvica Lugano
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Set muški ručni sat i narukvica Lugano

2019 kn RRP 64590 kn
Set muški ručni sat i narukvica Lugano
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Set muški ručni sat i narukvica Lugano

2187 kn RRP 69890 kn
Set muški ručni sat i narukvica Geneva
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Set muški ručni sat i narukvica Geneva

2103 kn RRP 68090 kn
Set muški ručni sat i narukvica Geneva
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Set muški ručni sat i narukvica Geneva

2019 kn RRP 64590 kn
Set muški ručni sat i narukvica Geneva
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Set muški ručni sat i narukvica Geneva

2069 kn RRP 68090 kn
Set muški ručni sat i narukvica Bern
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Set muški ručni sat i narukvica Bern

2103 kn RRP 68090 kn
Set muški ručni sat i narukvica Bern
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Set muški ručni sat i narukvica Bern

2154 kn RRP 68090 kn
Set muški ručni sat i narukvica Zurich
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Set muški ručni sat i narukvica Zurich

2187 kn RRP 69890 kn
Set muški ručni sat i narukvica Vernier
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Set muški ručni sat i narukvica Vernier

1850 kn RRP 51990 kn
Set muški ručni sat i narukvica Basel
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Set muški ručni sat i narukvica Basel

1934 kn RRP 62790 kn
Set muški ručni sat i narukvica Basel
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Set muški ručni sat i narukvica Basel

1850 kn RRP 51990 kn
Ženski ručni sat Lausanne
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ženski ručni sat Lausanne

1850 kn RRP 51990 kn
Ženski ručni sat Lausanne
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Ženski ručni sat Lausanne

1934 kn RRP 62790 kn
Ženski ručni sat Lausanne
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Ženski ručni sat Lausanne

1934 kn RRP 62790 kn
Ženski ručni sat Montreux
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ženski ručni sat Montreux

1564 kn RRP 57390 kn
Ručni sat unisex Lugano
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ručni sat unisex Lugano

1934 kn RRP 62790 kn
Ručni sat unisex Lugano
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ručni sat unisex Lugano

1934 kn RRP 62790 kn
Ručni sat unisex Lugano
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Ručni sat unisex Lugano

1648 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Lugano
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Lugano

1648 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Lugano
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Lugano

1732 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Lugano
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Lugano

1732 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Geneva
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Geneva

1682 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Bern
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Bern

1682 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Bern
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Bern

1766 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Bern
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Bern

1766 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Bern
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Bern

2019 kn RRP 64590 kn
Ručni sat unisex Bern
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Bern

2019 kn RRP 64590 kn
Ručni sat unisex Zurich
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Ručni sat unisex Zurich

1648 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Zurich
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Zurich

1648 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Zurich
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Zurich

1732 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Zurich
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Zurich

1732 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Vernier
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Vernier

1682 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Vernier
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Vernier

1766 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Vernier
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Vernier

1682 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Basel
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Ručni sat unisex Basel

1596 kn RRP 57390 kn
Ručni sat unisex Basel
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ručni sat unisex Basel

1596 kn RRP 53790 kn
Ručni sat unisex Basel
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Basel

1596 kn RRP 57390 kn
Ručni sat unisex Basel
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Basel

1682 kn RRP 51990 kn
Ručni sat unisex Basel
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ručni sat unisex Basel

1682 kn RRP 51990 kn
Ženska ogrlica
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ženska ogrlica

355 kn RRP 26290 kn
Ženska ogrlica
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ženska ogrlica

418 kn RRP 32390 kn
Ženska ogrlica
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava

Ženska ogrlica

482 kn RRP 34090 kn
Ženske naušnice Ottaviani Bijoux
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ženske naušnice Ottaviani Bijoux

659 kn RRP 50190 kn
Ženska ogrlica Ottaviani Bijoux
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ženska ogrlica Ottaviani Bijoux

532 kn RRP 35890 kn
Ženska ogrlica Ottaviani Bijoux
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ženska ogrlica Ottaviani Bijoux

448 kn RRP 32390 kn
Ženska narukvica Ottaviani Bijoux
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ženska narukvica Ottaviani Bijoux

912 kn RRP 85990 kn
Ženska narukvica Ottaviani Bijoux
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ženska narukvica Ottaviani Bijoux

659 kn RRP 50190 kn
Ženski ručni sat
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Ženski ručni sat

1098 kn RRP 69890 kn
Ženska narukvica Freelook
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostao je samo jedan komad

Ženska narukvica Freelook

25190 kn
Set ženska ogrlica i naušnice Rose Crystal In Gold
 • Kôd: VIV40HR
Set ženska ogrlica i naušnice Rose Crystal In Gold
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 3 kom.

Set ženska ogrlica i naušnice Rose Crystal In Gold

844 kn RRP 26290 kn
Set ženska ogrlica, narukvica i naušnice Rose Crystal In Gold
 • Kôd: VIV40HR
 • Brza dostava
 • Preostalo 2 kom.

Set ženska ogrlica, narukvica i naušnice Rose Crystal In Gold

1266 kn RRP 35890 kn

U skladu s novim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) EU-a, molimo Vas da nam date privolu za korištenje kolačića (eng. cookies) za sljedeće svrhe: pravilno funkcioniranje Vivre platforme, mjerenje uporabe platforme Vivre, napredne značajke poput preporučenih proizvoda i druge vrste funkcionalnosti koje će nam omogućiti da Vam pokazujemo najprikladnije ponude putem različitih marketinških kanala.