PLAVILNIK KAMPANJE

„POKLON80”

1. NAZIV. TRAJANJE

1.1. Ovaj propis ( „Pravilnik”) odnosi se na Kampanju koju je organizirala tvrtka VIVRE DECO SA, sa sjedištem u Bukureštu, Blvd. Tudor Vladimirescu br. 22, Green Gate Office, 7. kat, Sektor 5, J40/3718/2012, CUI RO30010618 i uspostavlja pravila sudjelovanja.
1.2. Kampanja traje od 7. studenog 2018. (09:00 sati) do 12. studenog 2018. (9:00 sati) za online kupnju na www.vivre.hr, do isteka zaliha, na području Hrvatske.
1.3. Pravilnik će se objaviti na datum početka Kampanje na internetskoj stranici www.vivre.hr.

2. SADRŽAJ KAMPANJE

2.1. Predmet Kampanje je bilo koja online narudžba na www.vivre.hr od najmanje 400 kn tijekom objavljenog trajanja Kampanje, gdje se može upotrijebiti poklon bon od 80 kn, unošenjem kôda: POKLON-80.
2.2. Kôd može upotrijebiti samo jedan put jedna osoba i ne može se kumulirati s drugim kôdovima.

3. IZMJENA PRAVILA. PREKID ILI PRODULJENJE KAMPANJE.

3.1. VIVRE DECO SA pridržava pravo izmjene i dopune ovog Pravilnika u bilo kojem trenutku obavještavanjem sudionika kampanje objavom promjena na internetskoj stranici www.vivre.hr.
3.2. VIVRE DECO SA pridržava pravo obustaviti ili prekinuti Kampanju u bilo kojem trenutku tijekom njenog trajanja i produljiti ga, obavještavajući sudionike o bilo kakvom otkazu, prekidu ili produljenju objavom na internetskoj stranici www.vivre.hr.
3.3. Promjene u pravilima ili valjanosti kampanje neće utjecati na već postavljene narudžbe, i one koje još nisu bile dovršene u trenutku promjene.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Pravilnik Kampanje prikazan je i dostupan na www.vivre.hr za cijelo razdoblje kada je ona aktivna.
4.2. Sudjelovanjem u ovoj kampanji sudionici izjavljuju da se slažu i da će se pridržavati svih pravila ovog Pravilnika.
4.3. Pravila Kampanje u skladu su s Uvjetima poslovanja, Izjavom o privatnosti i Politici za korištenje kolačića (eng. cookies) objavljenim na internetskoj stranici www.vivre.hr/legal.
4.4. Svi sporovi između VIVRE DECO SA i sudionika u Kampanji bit će riješeni uz obostranu suglasnost. Ako to nije moguće, sporovi će biti riješeni od strane nadležnog suda, sukladno važećim zakonima.
4.5. VIVRE DECO SA ima pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju pokušaja prijevare sustava, zlouporabe ili bilo kojeg drugog pokušaja koji bi mogao utjecati na imidž ove Kampanje ili na internetsku stranicu www.vivre.hr.
4.6. Za sve informacije ili obavijesti o Kampanji, možete kontaktirati VIVRE DECO SA na telefon 003851 777 66 36, od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 17:00 sati, ili putem e-pošte na kontakt@vivre.hr.