0 00:00
Košarica za kupovinu je istekla. Ponovno aktiviraj!

POJMOVI I UVJETI

 • 1. Definicije

  VIVRE DECO – Društvo VIVRE DECO SRL, sa sjedištem u Bukureštu, Sos Giurgiului nr 321, Corp C2, etaj 1, Sector 4, Upisni broj J40/3718/2012, Porezni broj /CUI RO30010618, Temeljni kapital - 2.461.000 RON, organizirano u skladu s rumunjskim zakonodavstvom.

  SITE/STRANICA - Domena vivre.hr i poddomene.

  SADRŽAJ - ima sljedeću definiciju:

  • Sve informacije sa SITE-a (web stranice) kojima se može pristupiti, može ih se vizualizirati ili kojima se može pristupiti na bilo koji drugi način korištenjem određenog broja;
  • Sadržaj svakog e-maila KOJI VIVRE DECO šalje KORISNICIMA ILI KLIJENITIMA elektronskim i/ili drugim komunikacijskim raspoloživim sredstvima;
  • Bilo koja informacija koju, preko bilo kojih sredstava, prosljeđuje jedan zaposlenik ili suradnik Vivre Deco-a KORISNIKU ili KLIJENTU, u skladu s uputama o kontaktiranju, koje on jest ili nije naveo;
  • Informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Vivre Deco-a u određenom razdoblju;
  • Informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Vivre Deco ima sklopljene partnerske ugovore, u određenom razdoblju;
  • Podaci o Vivre Deco-u, ili drugi povlašteni podaci o Vivre Deco-u.

  USLUGA - usluga elektronske trgovine isključivo na javnim raspoloživim dijelovima STRANICE, u smislu pružanja mogućnosti KLIJENTU da ugovara proizvode i/ili usluge koristeći isklučivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu.

  ČLAN – Fizička osoba koja ima ili dobiva pristup SADRŽAJU, preko bilo kojih sredstava komunikacija (elektronski, telefonski, itd.) sa ili na temelju sporazuma o uporabi između Vivre Deco i te fizičke osobe, što podrazumijeva kreiranje i uporabu jednog RAČUNA.

  RAČUN - cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom ČLANU pristup restriktivnim područjima SITE-a (STRANICE) kojom se može pristupiti USLUZI.

  KLIJENT – Osoba koja ima ili dobiva pristup SADRŽAJU i USLUZI, nakon kreiranja RAČUNA ČLANA.

  NARUDŽBA – elektronski dokument koji dolazi kao oblik komunikacije između Prodavatelja i kupca gdje Kupac prenosi Prodavatelju putem Site-a namjeru za kupnju roba i usluga sa Site-a.

  Cijena RPR – cijena koju možete vidijeti na stranici svakog proizvoda uz prodjnu cijenu ponuđenu od Vivre/Deco-a, je prodajna cijena bez popusta preporučena od naših dobavljača (Recommended Retail Price). Prikazana je ova cijena kako bi koristila u komparativnoj procjeni cijene proizvoda, tako da ćete ju pronaći pored svake stavke iznad ili pored prodajne cijene ponuđene od Vivre Deco-a.

  DOKUMENT - ovi POJMOVI i UVJETI

  UGOVOR na daljinu – u skladu s definicijom iz Hitne Uredbe Vlade OUG 34 od 4. lipnja 2014. o pravima potrošača u okviru ugovora sklopljenim s profesionalcima, kao i o izmjeni i dopuni pojedinih normativnih akata članak 2 točka 7: kao što je prenesena Direktiva 2011/83 / EU o pravima potrošača bilo koji ugovor sklopljen u okviru sustava prodaje ili u okviru organiziranog sustava pružanja usluga na daljinu, bez istovremene fizičke nazočnosti profesionalca i potrošača, s isključivim korištenjem jednog ili više komunikacijskih sredstava na daljinu, sve do, i isključivo u trenutku kada je sklopljen ugovor;

  PISMO - NEWSLETTER /OBAVIJEST – povremeno sredstvo informiranja, isključivo elektronsko, o proizvodima, uslugama i/ili promocijama Vivre Deco-a u određenom razdoblju, bez ikakvog angažmana Vivre Deco-a u vezi informacija koje takvo pismo sadržava.

  TRANSAKCIJA - uplata ili povrat iznosa nakon što je Vivre Deco prodao proizvod/uslugu Klijentu, ili bankovnim transferom, bez obzira na način isporuke.

 • 2. OPĆENITO

  • 2.1. Dokument određuje rokove i uvjete korištenja stranice/sadržaja/ulsuga od strane Člana ili Klijenta, u slučaju da Klijent nema neki drugi valjani ugovor o korištenju, sklopljen između njega i Vivre Deco.
  • 2.2. Korištenje, uključivo, ali bez da se ograniči na pristup, posjet i vizualizaciju Sadržaja/Usluge, podrazumijeva pristanak Člana ili Klijenta ovim pojmovima i uvjetima; Klijent se obvezuje stalno pratiti pojmove i uvjete koji mogu biti aktualizirani, izmjenjeni ili dopunjeni. U slučaju nekih nejasnoća primjenjuju se Pojmovi i Uvjeti koji vrijede u trenutku narudžbe i šalje se pismena obavijest o tome Vivre Deco-u.
  • 2.3. Pristup Usluzi vrši se isključivo preko pristupanja javnoj raspoloživoj stranici www.vivre.hr.
  • 2.4. Korištenjem stranice/Sadržaja/Usluge, Član ili Klijent jedini je odgovoran za sve aktivnosti koji proizlaze iz korištenja ove stranice. Također, odgovoran je za bilo koju materijalnu, intelektualnu ili elektronsku štetu ili štetu bilo koje druge prirode nanesene Stranici, Sadržaju, Usluzi Vivre Deco-a, ili bilo kojoj trećoj strani s kojom Vivre Deco ima sklopljen ugovor, u skladu s važećim rumunjskim zakonodavstvom.
  • 2.5. U slučaju da se Korisnik ili Klijent ne slaže i/ili ne prihvaća i/ili opozove pristanak koji je dao za Dokument, isti će poslati jedan email na adresu kontakt@vivre.hr s napomenom da:
  • 2.5.1. Odustaje: od pristupa Usluzi, drugim uslugama koje pruža Vire Deco preko svoje Stranice, od dobivanja elektronskih pisama/ newslettera /uzbuna i/ili obavijesti od strane Vivre Deco-a, bilo koje vrste (elektronski, telefonski, itd.)
  • 2.5.2. Može se vratiti u bilo kojem trenutku svojim odlukama da se ne slaže i/ili da ne prihvaća dokument, u obliku u kojem je on raspoloživ u tom trenutku.
  • 2.6. Da bi ostvario svoje pravo predviđeno u članku 2.5, on može kontaktirati Vivre Deco ili koristiti veze iz sadržaja primljene od Vivre Deco-a namijenjene tom cilju.
  • 2.7. U slučaju kada je Klijent podmirio protuvrijednost svih nepodmirenih Ugovora prema Vivre Deco-u i opozove pristanak u korist Dokumenta tijekom odvijanja jedne Narudžbe, Vivre Deco će poništiti njegovu Narudžbu bez ikakve naknadne obveze jedne strane spram druge, ili bez da jedna od strana bude u mogućnosti da zahtijeva odštetu-interese od druge strane.
  • 2.8. Ova je Stranica namijenjena samo Članovima fizičkim osobama koje imaju najmanje 18 godina, koje su prošle etape registriranja na odgovarajući način i koje Vivre Deco nije suspendirao ili otklonio, bez obzira na razlog suspendiranja ili otklanjanja. Mogućnost online narudžbe pristupačna je samo osobama koje imaju adresu za isporuku u Hrvatskoj. Ukoliko jedna osoba postane Član, time izjavljuje da udovoljava svim navedenim uvjetima.
 • 3. Sadržaj

  • 3.1. Sadržaj, onako kako je definiran na početku, uključuje, ali ne ograničava se na logo, stilizirane prikaze, trgovačke simbole, statične slike, dinamične slike, tekst i/ili multimedijske sadržaje predstavljene na Stranici, isključivo je vlasništvo Vivre Deco-a, i ono ima sva prava stečena u tom smislu na izravan ili neizravan način (licencama za korištenje i/ili objavljivanje).
  • 3.2. Članu ili Klijentu nije dopušteno kopiranje, distribucija, objavljivanje, transfer prema trećim stranama, izmjena i/ili oštećivanje, korištenje, nadovezivanje na, izlaganje, uključivanje bilo kakvog sadržaja u bilo kojem drugom kontekstu osim izvornog konteksta Vivre Deco-a, odstranjivanje oznaka koje označuju autorsko pravo Vivre Deco-a nad sadržajem kao ni sudjelovanje u transferu, prodaji, distribuciji materijala ostvarenih umnožavanjem, izmjenom ili prikazivanjem sadržaja, osim u slučaju izričitog pristanka Vivre Deco-a.
  • 3.3. Bilo koji sadržaj kojem Član ili Klijent ima i/ili dobije pristup bilo kojim sredstvom, pod nadležnošću je ovog Dokumenta, u slučaju da sadržaj nije popraćen sporazumom o specifičnom korištenju i valjano sklopljenim između Vivre Deco-a i Člana ili Klijenta, i bez ikakvog jamstva koje je implicitno ili eksplicitno formulirao Vivre Deco u vezi tog sadržaja.
  • 3.4. Član ili Klijent može kopirati, transferirati (prebaciti) i/ili koristiti sadržaj samo u vlastite ili ne-komercijalne svrhe, samo kada iste nisu u konfliktu s odredbama ovog Dokumenta.
  • 3.5. U slučaju da Vivre daje Članu ili Klijentu pravo da koristi u obliku opisanom u posebnom ugovoru o korištenju, jedan određeni sadržaj, kojem Član ima ili dobiva pristup nakon tog ugovora, to se pravo proširuje samo na taj sadržaj ili na one sadržaje definirane u ugovoru, samo tijekom razdoblja trajanja tog ugovora ili tih sadržaja na stranici ili tijekom razdoblja definiranog u ugovoru, u skladu s definiranim uvjetima, ukoliko takvi uvjeti postoje a ne predstavljaju ugovornu obvezu za Vivre Deco prema dotičnom Članu, Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani koja ima/dobiva pristup tom transferiranom sadržaju, bilo kojim sredstvom i koji bi mogao biti ili koji je oštećen poradi tog sadržaja, za vrijeme ili nakon isteka ugovora o korištenju.
  • 3.6. Nijedan sadržaj proslijeđen Članu ili Klijentu, bilo kojim sredstvom komunikacije (elektronski, telefonski, itd.) ili koji je sadržaj dobijen pristupanjem, posjećivanjem i/ili vizualizacijom sadržaja, za Vivre Deco i/ili njegovog zaposlenika ili suradnika Vivre Deco koji je posredovao transfer, ako postoji, ne predstavlja ugovornu obvezu spram dotičnog sadržaja.
  • 3.7. Zabranjeno je bilo kakvo korištenje Sadržaja u druge svrhe osim onih dozvoljenih izričito dokumentom ili ugovorom o korištenju koji prati Sadržaj, u slučaju kada postoji.
 • 4. Kontakt za Klijente i Članove

  • 4.1. Vivre Deco objavljuje na stranici potpune i ispravne podatke za identifikaciju i kontaktiranje od strane Klijenta ili Člana.
  • 4.2. Uporabom obrasca za kontakt ili usluge prisutne na stranici, Član ili Kijent automatski dopuštaju Vivre Deco da ih kontaktira bilo kojim raspoloživim sredstvom uključujući i elektronička sredstva.
  • 4.3. Djelomično ili integralno popunjavanje obrasca za kontakt i njegovo slanje ne predstavlja nikakvu vrstu angažmana za Vivre Deco da kontaktira Člana ili Klijenta.
  • 4.4. Pristup Stranici, korištenje informacija predstavljenih na toj stranici, posjećivanje stranica ili slanje emailova ili pismenih obavijesti Vivre Deco-u vrši se elektronskim, telefonskim ili bilo kojim drugim načinom raspoloživim Članu ili Klijentu i Vivre Deco-u, jer se na taj način smatra da Član ili Klijent pristaje na primanje pismenih obavijesti od Vivre Deco-a, elektronskim i/ili telefonski putem, uključujući i komunikacije preko emaila, sms porukama ili obavijestima na stranici. 4.5. Klijent izričito izjavljuje da su kontakt podaci koje je dostavio njegovo vlasništvo (e-mail adresa, broj telefona, adresa isporuke) i da se mogu koristiti od strane Vivre Deco-a u komunikaciji s klijentom.
 • 5. Newsletteri/pisma i podsjetnici

  • 5.1. U trenutku kada, Član ili Klijent otvore Račun na Site-u (Stranici), prihvaćajući Dokument (Pojmove i Uvjete), isti ima pravo izraziti ili ne svoju suglasnost u vezi primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika od strane Vivre Deco-a elektronskim ili telefonskim putem, uključivo i komunikacijama putem e-maila, sms porukama ili putem objava na web stranicama. .
  • 5.2. Podaci preuzeti od Člana kako bi bili poslani newsletterima/pismima i/ili podsjetnicima, Vivre Deco ih može i koristit će ih u granicama Politike povjerljivosti.
  • 5.3. Član ili Klijent može u bilo kojem trenutku odustati od primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika, i to:
  • 5.3.1. Koristeći vezu koja je posebno namijenjena u okviru bilo kojih dobivenih newslettera/pisama i/ili upozorenja (na donjoj strani emaila, u dijelu „Kliknite ovdje kako bi se odustalo od pretplate” tamo gdje je ova mogućnost tehnički izvediva.
  • 5.3.2. Promjenom pristanka za primanje newslettera i/ili upozorenja koristeći stranice s ograničenih područja, u okviru individualnog Računa Člana, na www.vivre.hr.
  • 5.3.3. Kontaktiranjem Vivre Deco-a na gore navedeni način, u skladu s informacijama o kontaktiranju, i bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana, jedna prema drugoj, ili bez da strane mogu zahtijevati odštetu, jedna od druge.
  • 5.4. Odustajanje od primanja newslettera i/ili podsjetnika ne pretpostavlja odustajanje od pristanka za dokument i primjenjuje se samo nakon slanja nakane za odustajanje.
  • 5.5. Vivre Deco zadržava pravo odabirati osobe kojima će slati newslettere i/ili podsjetnike kao i pravo da izbaci iz svoje baze podataka bilo kojeg Člana ili Klijenta koji je prethodno izrazio svoj pristanak za dobivanje newsletttera i/ili podsjetnika, bez ikakvog naknadnog angažmana Vivre Deco-a, ili prethodne notifikacije istoga.
  • 5.6. Vivre Deco neće uključiti u svoje newslettere i/ili obavijesti poslane Članu ili Klijentu, nikakav propagandni materijal u obliku sadržaja koji bi se ikako odnosio na treću stranku koja nije trgovački partner Vivre Deco-a, u trenutku slanja newslettera i/ili obavijesti
 • 6. Politika povjerljivosti

  • 6.1. Vivre Deco može prikupljati podatke osobnog karaktera i podatke specijalnog karaktera, na stranicama svog Site-a, samo uz dobrovoljni pristanak Člana ili Klijenta, u sljedeće svrhe:
   • validiranje, slanje i fakturiranje narudžbi prema istome (Članu ili Klijentu; Vivre Deco postavlja kao uvjet za novi Račun, pismeni ili telefonski pristanak pri slanju prve narudžbe, za potvrđivanje podataka);
   • nakon potvrđivanja narudžbe, za slanje informacija o proizvodima, rokovima isporuke, poništenja ili bilo kakvih problema bilo koje vste koji se odnose na jednu narudžbu ili ugovor, na usluge ili kupljene proizvode;
   • kako bi olakšali pristup Člana ili Klijenta uslugama;
   • slanje newslettera i/ili povremenih podsjetnika, u elektronskom obliku (email) ili telefonski (telefonskim pozivom, sms poruka);
   • u statističke svrhe.

   Otvranjem Računa, svaki Član ili Klijent izrazio je svoj pristanak da Vivre Deco prikuplja i upravlja njegovim podacima osobnoga karaktera, pod uvjetima i uz poštivanje odredaba Zakona 677/2001. Također, otvaranjem Računa svaki Član ili Klijent daje dozvolu Vivre Deco-u da proslijeđuje osobne podatke ugovornim partnerima Vivre Deco-a, sa svrhom obrade podataka. Partneri Vivre Deco-a u obradi podataka su osobe s ovlaštenjima u skladu sa Zakonom br. 677/2001 i uvedene su pri Nacionalnoj Nadzornoj Agenciji za Obradu Osobnih Podataka. Svaki Član ili Klijent ima pravo da dobije od Vivre Deco-a, pismenim zahtjevom, potpisanim i s navedenim datumom, besplatno, kako slijedi:

   • a) potvrdu da njegovi podaci jesu ili nisu u obradi u određenom trenutku;
   • b) ovisno o slučaju, ispravak, aktualizaciju, blokiranje ili brisanje podataka čija obrada nije u skladu sa zakonom, pogotovo kada se radi o nepotpunim ili netočnim podacima;
   • c) ovisno o slučaju, pretvaranje u anonimne podatke čija obrada nije u skladu sa zakonom;
   • d) pismena notifikacija trećim stranama kojima su obznanjeni podaci o svakoj operaciji obavljenoj u skladu sa slovom b) ili c), ako se ta pismena notifikacija ne pokaže nemogućom ili ne pretpostavlja nelogičan napor spram legitimnog interesa koji bi mogao biti oštećen.

   Bilo koji Član ili Klijent ima pravo ne pristati, u bilo kojem trenutku, iz opravdanih i legitimnih razloga u vezi sa svojim osobnim stanjem, tako što će poslati u Vivre Deco pismeni zahtjev, potpisan i s navedenim datumom, da podaci koji se odnose na njega budu predmetom obrade, izuzev slučajeva kada postoje suprotne zakonske odredbe. U slučaju opravdanog nepristajanja više se dotični podaci ne mogu obrađivati.

   Bilo koji Član ili Klijent ima pravo ne pristati, u bilo kojem trenutku, besplatno i bez ikakvog opravdanja, tako što će poslati u Vivre Deco pismeni zahtjev, potpisan i s navedenim datumom, da podaci koji se odnose na spomenuti zahtjev budu predmetom direktnog marketinga, u ime operatera ili treće strane, ili da budu otkriveni trećim stranama u tu svrhu.

  • 6.2. Vivre Deco može nehotice prikupiti i druge podatke (IP adresu, sat posjeta, mjesto pristupa, ime i verziju interneta browsera, operacijski sistem, ali i druge parametre) koje dostavlja internetski browser preko kojeg se vrši pristup stranici i koje Vivre Deco može koristiti kako bi poboljšao usluge ponuđene Klijentima ili svojim Korisnicima, ili u statičku svrhu; izuzev slučaja kada se ne poštuju odredbe dokumenta, i možda u slučaju kada je rezultat djelovanja Člana/Klijenta u suprotnosti s interesima ili kada nanese štetu bilo koje prirode Vivre Deco-u i/ili eventualnim trećim stranama s kojima Vivre Deco ima partnerske ugovore u tom trenutku.

   Politika korištenja Kolačića (eng. Cookies) na www.vivre.hr.

   Cookie je mapa (eng. Folder) malih dimenzija, jedan specijalan tekst, često kodificiran, koji šalje server jednog web navigatora i zatim ga navigator vraća natrag (nepromijenjenog), svaki put kada se pristupi tom serveru. Cookie se instalira nakon zahtjeva poslanog jednom browseru (na primjer: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) i potpuno je “pasivan” (ne sadrži software programe, viruse ili spyware i ne može pristupiti informacijama s hard drivera korisnika). Kolačići se koriste za autentifikaciju kao i za praćenje ponašanja korisnika; tipične aplikacije su pamćenje omiljenih stvari korisnika i primjena sustava „košarica za kupovinu”. Ti folderi omogućavaju prepoznavanje terminala korisnika i predstavljanje sadržaja na relevantan način, prilagođen sklonostima korisnika. Kolačići osiguravaju korisnicima ugodno iskustvo surfanja i podržavaju napore Vivre Deco-a da ponude korisnicima ugodne usluge: na primjer: - omiljene aspekte po pitanju online povjerljivosti i već pomalo povijesnu košaricu za kupovinu. Također, koriste se u pripremanju određenih prihvaćenih anonimnih statistika koje pomažu razumijevanju načina na koji jedan korisnik može koristiti www.vivre.hr, pospješujuči poboljšanje strukture i sadržaja, ali isključujući osobnu identifikaciju korisnika.

   Vivre Deco koristi dvije vrste kolačića: per session i fiksne (privremeni folderi koji ostaju u terminalu korisnika sve do završetka sesije ili zatvaranja aplikacije/web browsera). Fiksni folderi ostaju u terminalu korisnika jedno vrijeme, u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ručno izbriše. Kolačići koji koriste partneri operatera jedne web stranice, uključujući i situaciju bez ograničavanja korisnika web stranice, predmetom su dotične Politike povjerljivosti.

   Jedan posjet na www.vivre.hr može plasirati: Perfomantne kolačiće na site, kolačiće za analizu posjetitelja, kolačiće za geotargetting, kolačiće za registriranje, kolačiće za promidžbu ili kolačiće dobavljača reklamiranja.

   Osobni podaci prikupljeni korištenjem kolačića mogu biti prikupljeni samo kako bi olakšali određene funkcionalnosti za korisnika i kriptirane (šifrirane) su na takav način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. Uglavnom, jedna aplikacija korištena za pristupanje web stranicama dopušta pohranivanje kolačića na računalo. Takva podešavanja mogu se izmijeniti tako da automatsko upravljanje kolačića blokira browser ili da korisnik bude informiran svaki put kada su kolačići poslani prema njegovom računalu. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima mogu se pronaći u području podešavanja aplikacije (Web browser). Ograničavanje uporabe cookija kolačića može oštetiti određene funkcionalnosti stranice www.vivre.hr. Kolačići su središnja točka efikasnog funkcioniranja interneta, koji pomažu u pronalaženju novog prijateljskog načina surfanja, prilagođenog sklonostima i interesima svakog korisnika. Odbijanje ili dezaktiviranje kolačića može dovesti do nemogućnosti korištenja određenih site-ova/stranica. Poradi njihove fleksibilnosti i činjenice da većina najposjećenijih stranica koriste kolačiće, oni su zapravo neizbježni; dezaktiviranje kolačića neće dopustiti pristup korisnika najproširenijim i najuporabljenijim stranicama među kojima su Youtube, Gmail, Yahoo i drugi.

   Primjeri važnih načina korištenja kolačića:

   • Sadržaj i usluge prilagođene sklonostima korisnika – kategorije proizvoda i usluga.
   • Pristup prilagođen interesima korisnika – pamćenje lozinki.
   • Pamćenje zaštitnih filtera za djecu, kada je u pitanju sadržaj na internetu (opcije family mode, funckcije sigurnog traženja/ safe search).
   • Mjerenje, optimizacija i karakteristike analize – kao što je potvrđivanje određene razine prometa na jednoj web stranici, kakva se vrsta sadržaja vizualizira i način na koji korisnik dolazi do web stranice (na primjer, preko motora za pretraživanje, direktno, preko drugih web stranica itd.). Web stranice obavljaju ovake vrste analize kako bi poboljšale stranice, a u korist korisnika.

   Sigurnost i problemi vezani uz povjerljivost

   Kolačići NISU virusi i koriste formate tipa plain tekst; nisu sastavljeni od komadića šifre tako da se ne mogu poništiti, a ne mogu se ni sami pokrenuti. Prema tome, ne mogu se duplicirati ili replicirati na druge mreže kako bi se kretali ili ponovo replicirali. Obzirom da ne mogu obavljati ove funkcije, ne mogu se smatrati virusima. Jer kolačići se mogu koristiti i u negativne svrhe zato što pohranjuju informacije o sklonostima i povijest surfanja korisnika, toliko na nekoj određenoj stranici kao i na više stranica, i koriste se kao oblik Spywarea (špijunaža aktivnosti korisnika), veliki broj proizvoda anti-spyware obilježava kolačiće konstantno kako bi ih brisali tijekom postupaka anti-virus/anti-spyware brijsanja/skeniranja.

   Browseri imaju uglavnom integrirana (uklopljena) podešavanja o povjerljivosti koja isporučuju određene razine prihvaćanja cookija, razdoblje valjanosti i automatsko brisanje nakon što je korisnik posjetio određenu stranicu. Obzirom da je pitanje identiteta iznimno važno i predstavlja pravo svakog internet korinsika, preporuča se da se poznaje koje eventualne probleme mogu prouzročiti kolačići. Jer preko njih se konstantno šalju u oba smjera informacije između browsera i web stanice, i ako napadač ili neovlaštena osoba intervenira tijekom procesa slanja podataka, informacije koje sadrže cookije mogu biti ulovljene. Iako vrlo rijetko, to se događa kada se browser spaja na server koristeći nekodiranu mrežu (na primjer neosiguranu WiFi mrežu). Drugi napadi koji se temelje na kolačićima uključuju pogrešna podešavanja kolačića na servere. Vrlo je važno da Korisnik odabere najpogodniju metodu zaštite osobnih informacija i:

   • Prilagodi podešavanja browsera što se tiče kolačića kako bi odražavali ugodno razinu sigurnosti korištenja kolačića.
   • Da podesi duga razdoblja valjanosti kako bi se pohranila povijest surfanja i osobni podaci pristupa.
   • Da uzme u obzir podešavanje browsera kako bi izbrisao individualne podatke svaki put kada zatvori browser. To je varijanta pristupanja stranicama koje plasiraju kolačiće i mogućnost brisanja svake informacije o posjetu pri zatvaranju pojedinačnog surfanja.
   • Da instalira i konstantno aktualizira antispyware aplikacije.

   Veliki broj aplikacija za otkrivanje i prevenciju spywarea uključuju otkrivanje napada na stranicama. Na taj način, sprječava browser da pristupa web stranicama koje bi mogle iskoristiti ranjivost browsera ili skinuti opasan software. Proporuča se konstantna aktualizacija programa za surfanje, jer veliki broj napada koje se temelje na kolačićima koriste slabe točke starijih verzija browsera. Svi moderni browseri pružaju mogućnost promjene podešavanja cookija. Ta se podešavanja obično nalaze u „opcijama” ili u meniju „sklonosti” browsera.

  • 6.3. Klijent ima pravo ne pristati na prikupljanje svojih osobnih podataka i zatražiti njihovo brisanje, opozivajući na taj način pristanak koji je dao za Dokument, i odustajući od svakog prava implicitno specificiranog u tom dokumentu i bez ikakve naknadne obaveze jedne od strana spram druge, ili bez da jedna strana zatraži drugoj strani odštete – interese, ali samo u skladu sa člankom 2.8.
  • 6.4. Za izvršavanje prava u skladu sa člankom 6.3, Klijent ili Član obratit će se Vivre Deco-u, u skladu s raspoloživim podacima na stranici, koje vrijede u tom trenutku.
  • 6.5. Koristeći raspoložive obrasce na stranici, Klijent ili Član ima pravo promijeniti podatke koje je prethodno izjavio kako bi unio svaku nastalu promjenu, u slučaju da takve promjene ima.
  • 6.6. Politika povjerljivosti Vivre Deco-a odnosi se samo na dobrovoljno dostavljene podatke koje je Klijent ili Član dao na stranici. Vivre Deco ne odgovara za prakticiranu politiku povjerljivosti bilo koje treće stranke do koje se može doći preko veza/linkova, bez obzira na njihovu prirodu, izvan stranice.
  • 6.7. Vivre Deco se obvezuje da će prikupljene podatke Člana/Klijenta biti korištene samo u skladu s deklariranim svrhama i da neće objavljivati, prodavati, iznajmljivati, licencirati, transferirati itd. bazu podataka koja sadrži informacije o podacima osobnog karaktera ili specijalnog karaktera Člana/Klijenta nekoj trećoj strani koja nije uključena u ostvarivanju deklariranih ciljeva.
  • 6.8. Izuzetak od odredaba članka 6.9 je situacija kada transfer/pristup/vizualizaciju/itd. traže tijela ovlaštena za slučajeve predviđene propisima koji su na snazi na dan kada se događaj zbio.
  • 6.9. Vivre Deco jamći da će osobni podaci Korisnika, prikupljeni preko obrasca za kontakt, biti korišteni samo za rješavanje problema koji je isti javio, nakon čega će postati podaci s isključivo statističkim karakterom.
  • 6.10. Vivre Deco ne odgovara za kvarove koje mogu nauditi sigurnosti servera na kojem se nalazi baza podataka koja sadrži te podatke.
 • 7. Politika online prodaje

  • 7.1. Pristup usluzi
   • 7.1.1. Pristup usluzi dopušten je bilo kojem Članu koji ima ili kreira Račun na stranici ili skine mobilnu aplikaciju iOS ili Android.
   • 7.1.2. Da bi dopustio pristup usluzi, Član će morati prihvatiti odredbe Dokumenta.
   • 7.1.3. Vivre Deco zadržava pravo da ograniči pristup Klijentu, Usluzi i marketinškoj kampaniji (da ga ne uključi u kampanju promoviranja i u program vjernosti, da mu dopusti da naručuje samo tako da unaprijed plati, itd.) kao i pravo storniranja narudžbi slučaju kada smatra da na temelju ponašanja Klijenta (slanje i odbijanje više od dvije narudžbe u sustavu plaćanja kod dostave, slanje narudžbi koje su kasnije odbijene ili promijenjene osim slučajeva dopuštenih u članku 7.3.7, korištenje neprikladnih riječi, nepoštivanje prava intelektualnog vlasništva itd.), pristup i postojanje Računa Klijenta bi mogao na neki način naštetiti Vivre Deco-u. Ovo pravo može biti izvršeno u bilo kojem trenutku i nije potrebno pismeno obavješćivanje Klijenta o tome.
   • 7.1.4. Svaki Član može imati samo jedan Račun. Zabranjeno je dijeljenje jednog Računa na više Članova/Klijenata.
   • 7.1.5. U slučaju kada se otkriju takva dijeljenja pristupa među više klijenata, Vivre Deco zadržava pravo ukinuti ili suspendirati Klijentu pristup Sadržaju ili Usluzi. Ako postoje narudžbe plasirane sa suspendiranih ili ukinutih računa, iste će automatski biti ukinute.
   • 7.1.6. Vivre deco može odbiti narudžbu nakon prethodne obavijesti klijentu, bez obveze između ugovornih strana , a bez da stranke mogu zahtijevati naknadu štete za sljedeće situacije :
    • Pružanje nepotpunih ili netočnih podatkaka Korisnika
    • Aktivnost klijenta može naškoditi www.vivre.hr stranici, tvrtci Vivre Deco SRL i / ili partneru ;
    • Klijent koristi usluge na način koji nije u skladu sa normalnim korištenjem, ni u dobroj vjeri, te ostvarjuje svoja prava kako bi naškodio ili oštetio Vivre DECO ili ostvarjuje svoja prava pretjerano i nerazumno, nasuprot dobroj vjeri;
    • Uzastopnim dostavama koje nisu uspjele zbog krivnje Klijenta
    • Drugi opravdani razlozi ( npr: storniranje više od 3 narudžbe u roku od 30 dana ).
  • 7.2. Proizvodi i usluge
   • 7.2.1. Vivre Deco može objaviti na stranici informacije o proizvodima, uslugama i/ili promocijama koje ima ili koje ima treća strana s kojom Vivre Deco ima sklopljene ugovore ili partnerske sporazume, u određenom radoblju i u granicama rasploživih proizvoda na skladištu.
   • 7.2.2. Proizvodi i/ili usluge kupljene preko usluge namijenjene su isključivo za osobnu uporabu Klijenta.
   • 7.2.3. Vivre Deco može ograničiti kapacitet dobave određenih proizvoda ili usluga raspoloživih u određenom trenutku na stranici, jednom ili više Klijenata, iz opravdanih razloga.
   • 7.2.4. Sve tarife proizvoda ili usluga predstavljenih na stranici izraženi su u kunama (HRK) i uključuju PDV.
   • 7.2.5. Cijena RRP označava cijenu koju preporuča proizvođač za prodaju u trgovinama, trgovačkim centrima ili bilo kojim drugim trgovačkim prostorijama u kojima se ne primjenjuju sniženja. Te tarife imaju čisto informativni karakter i nemaju pravnu snagu, obzirom da nisu asimilirane i nisu uključene u prodaju sa sniženim cijenama, kao što su definirane od GO 99/2000 o robnoj razmjeni i usluga na tržištu.
   • 7.2.6. Fakturiranje kupljenih proizvoda vrši se isključivo u kunama koristeći informacije koje je dao Klijent u obrascu namijenjenom za fakturiranje. Vivre Deco ne odgovara za točnost informacije koju je Klijent dostavio za račun. Računi se izdaju na sljedeći način: za plaćanje izvršeno prije dobivanja proizvoda i usluga izdaje se račun za avans, a za uplate u trenutku dobivanja proizvoda izdaje se finalni račun. Za ispravke (poništenja, povrat) izdaju se storno računi. Svi su računi izdani i automatski registrirani i uključeni u porezne izvještaje. Ne prihvaćaju se korekcije (ispravci) već samo izmjene računa izdanih u navedenim limitima.
   • 7.2.7. Plaćanje proizvoda ili usluga kupljenih preko usluge može se napraviti, preko bankovnog transfera kao i pri isporuci, kuriru, samo u gotovini.
   • 7.2.8. Plaćanje u gotovini pri dostavi (dostavljaču) metoda je plaćanja koja je raspoloživa samo u određenim slučajevima i samo za određene proizvode. U slučaju da Klijent naruči velike količine istog proizvoda (više od 10 proizvoda iste vrste), za proizvode dostavljene direktno od Proizvođača (u ovom će se slučaju ekspresno navesti pri opisu proizvoda na web stranici) ili ako je narudžba veća od 4000 kuna, Vivre Deco pruža mogućnost da se narudžbe plate bilo unaprijed, bilo bankovnim transferom. Plaćanje u gotovini kod dostave (kuriru/dostavljaču) naplaćuje se dodatno s 7 kuna/narudžbi.
   • 7.2.9.Plaćanje pouzećem, pri dostavi (dostavljaču) je način plaćanja omogućen samo u određenim slučajevima i za određene proizvode. U slučaju kada Klijent ima nedostavljene i neplaćene narudžbe, za koje je konačni iznosi veći od 8300 kuna, Vivre Deco omogućuje naručivanje drugih narudžbi samo avansnim plaćenjem (on-line plaćanje ili pretko računa u banci). Ova mogućnost je aktivna u trenutku naručivanja proizvoda sa naše internet stranice.
   • 7.2.10. Informacije iz postupaka prodaje koji se koriste za opisivanje proizvoda, karakteristike i težine, raspoložive na stranici (statične slike/dinamične/multimedijalni prikazi/linkovi prema drugim stranicam itd.) ne predstavljaju ugovornu obvezu za Vivre Deco, već su samo prikazivanje. Vivre Deco može povući jednu ponudu proizvoda ili je može promijeniti u bilo kojem trenutku do slanja narudžbe, bez da duguje odštetu ili druge kazne prema nekom pontencijalnom klijentu.
   • 7.2.11. Vivre Deco zadržava pravo da na slikama proizvoda i/ili usluga koristi i druge proizvode (dodatne proizvode/accesories, itd.) koji se ne mogu uključiti u trošak dotičnih proizvoda i prema tome neće biti isporučeni pri kupnji proizvoda. U tom se smislu izričito navodi u opisivanju proizvoda koji se proizvod prodaje i označuje se i na slici.
   • 7.2.12 Mala je vjerojatnost slučaj kada Vivre Deco neće moći dostaviti dio proizvoda, i tada će pismeno emailom obavijestiti Klijenta, i ponudit će mu jednu od sljedećih alternativa:
    • a. Ponišenje narudžbe ili otklanjanje iz narudžbe onoga proizvoda koji se više se može isporučiti.
    • b. Primanje kredita koji se mogu aktivirati na stranici, pod određenim uvjetima, i koji krediti će se moći koristiti za kupnju proizvoda samo na www.vivre.hr.
   • 7.2.13 Naknada za zeleni pečat - vrijednost izražena u lejima plaćena od strane Vivre Deco ovlaštenoj tvrtci za preuzimanje, prikupljanje, promet i reciklažu otpada električnih i elektroničkih uređaja kako je propisano u GD. 1037/2010 o otpadu električne i elektroničke opreme. Prema zakonu, naknada za zeleni pečat je fakturirana od strane Vivre Deco(proizvođač) i na kraju treba biti snošena od strane Klijenta (korisnik).
  • 7.3. Online naručivanje
   • 7.3.1. Klijent može naručivati proizvode u jednom trenutku, isključivo na web stranici, a ponude su vremenski ograničene (nakon navedenog razdoblja ne mogu se više davati narudžbe i proizvodi više nisu vidljivi na www.vivre.hr). Cijena prikazana na stranici u trenutku narudžbe neće se promijeniti, ostaje fiksna. Za ponudu koje je istekla ne mogu se više vršiti narudžbe.
   • 7.3.2. Finalizacijom narudžbe Klijent pristaje da su svi podaci koje je poslao, potrebni za postupak kupnje, ispravni, potpuni i istiniti, na dan naručivanja, nadalje u ovom dokumentu pod nazivom izdana narudžba.
   • 7.3.3. Ugovor o udaljenosti se smatra sklopljenim od strane Vivre Deco-a, kada je narudžba Klijenta potvrđena elektronskim putem od strane Vivre Deco-a, nakon prijema svih proizvoda (kvalitativnio i kvantitativnio) iz narudžbe Vivre Deco (neposredno ili preko kooperanata).Osim toga, prije nego se potvrdi narudžba klijenta ,prije slanja proizvoda, Vivre Deco ima pravo kontaktirati kupca na bilo koji dostupni / prepoznatljivi način Vivre Deco-a (telefon ili e-mail) kako bi dobili osobnu potvrdu klijenta,njegove identifikacijske podatke i podatke dostave. Kupci prihvatitaju da Vivre deco ne može biti prisiljen potvrditi / dostaviti proizvode klijentima koji nisu potvrdili datume isporuke i identifikaciju.
   • 7.3.4. Vivre Deco će jednostrano odustati i automatski ukinuti narudžbu koju je dao Klijent, bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana, čak i bez prethodne pismene obavijesti upućene Klijentu, bez ikakve naknadne obveze strana, jedna spram druge ili da bio koja od njih može zatražiti od druge odštetu – interese u sljedećim slučajevima:
    • 7.3.4.1. podaci koje je dostavio Klijent na stranici, u vezi isporuke (adresu, kontakt podatke), nepotpuni su i netočni;
    • 7.3.4.2. aktivnost Klijenta na stranici može prouzročiti i/ili štetu bilo koje prirode Vivre Deco-u i/ili njihovim partnerima;
    • 7.3.4.3. dvije konsekutivne, propale isporuke;
    • 7.3.4.4. zbog drugih utemeljenih razloga
   • 7.3.5. U slučaju kada Klijent odustane od narudžbe za koju je plaćanje izvršeno unaprijed, preko potvrđenog bankovnog transfera, taj će iznos Vivre Deco vratiti u maksimalno 14 dana od dana kada je Vivre Deco upoznat s tom činjenicom ili se to plaćanje može pretvoriti u kredite Vivre pod uvjetima članka 7.9.5 na zahtjev Klijenta.
   • 7.3.6. U slučaju kada neki proizvodi koje je naručio Klijent preko narudžbe s unaprijed obavljenim plaćanjem (preko bankovnog transfera) nisu više raspoloživi na skladištu iz razloga koji ne ovise o Vivre Deco-u, Vivre Deco će obavijestiti klijenta o tome odmah što sazna da proizvod nije raspoloživ i odredit će povrat unaprijed plaćenih iznosa u maksimalno 14 dana od pismenog obaviještenja klijenta. U takvoj situaciji, Vivre Deco zadržava pravo da osim povrata unaprijed plaćenih iznosa, ponudi i promotivne (besplatne) kredite za svaki proizvod koji je naručen i koji kasnije, nakon potvrde naručivanja i iz razloga koji ne ovise o Vivre Deco-u, nije više raspoloživ za isporuku. Krediti se mogu koristiti samo preko www.vivre.hr i uvjetovano je standardnim ponašanjem klijenta; 1 kredit ekvivalent je 1 kuna i ne može biti prebačen s računa jednog korisnika na račun drugog korisnika. Bilo koja sumnja prijevare u ponašanju Klijenta dovodi do poništenja besplatnih promotivnih kredita.
   • 7.3.7. Poslana narudžba može biti izmijenjena samo u sljedećim situacijama i samo na zahtjev Klijenta: Klijent će dati zahtjev u pisanom obliku slanjem e-mail-a na kontakt@vivre.hr jasno navodeći broj narudžbe .
    • a. Klijent odustaje od jednog proizvoda i pismeno obavještava Vivre Deco prije dostave narudžbe.
    • b. Povećanje količine jednog proizvoda koji već postoji u određenoj narudžbi.
    • c. Kašnjenje isporuke s najviše dva tjedna preko maksimalnog limita za isporuku.
    • d. Promjena adrese za isporuku.
    • e. Kumulacija/sakupljanje narudžbi (dostupno samo za narudžbe koje se plaćiju pouzećem) koje imaju bliske datume isporuke (najviše jedan dan razlike). U situaciji kumulacije, skupljanja narudžbi , početna narudžba se otkazuje i status narudžbe će biti "narudžba otkazana" a proizvdi iz početne narudžbe će se dodati narudžbi za koju je zatražena kumulacija.
    • f. Promjena metode plaćanja.
    • g. Promijena podataka za naplatu. Za već izdane račune se ne mogu napraviti promijene bilo pojedinac ili pravna osoba (zamijena s novom osobom) samo ispravke (ime , kontakt informacije itd)..
   • 7.3.8. U slučaju da jedan Klijent promijeni osobne podatke, koristeći obrasce koji su raspoloživi na stranici, sve postojeće narudžbe koje se odvijaju u tom trenutku, čuvaju definirane podatke/koje je Klijent prihvatio prije trenutka promjene, uzimajući pritom u obzir, za dostavu i kontakt, nove podatke izmijenjene na odgovarajući način. 7.3.10. Pri svakoj narudžbi, klijent je u obvezi da provjeri i prihvati Ugovorne uvjete.
  • 7.4. Telefonska narudžba
   • 7.4.1. Klijent/ Član ne može telefonski naručivati. Klijent /Član ne može zatražiti promjenu narudžbe preko telefona.
  • 7.5. Ugovor i finalizacija
   • 7.5.1. Počevši od 1. travnja 2015 godine, proizvodi koje prodajemo putem naše internet stranice biti će isporučeni kupcima u obliku prodaje robe na daljinu, prodavatelj je SC Vivre Deco SRL sa ovim podacima indentifikacije....

    U slučaju prodaje prema klijentima, fizičkim osobama ili pravnim osobama koje nisu u isane u VIES sustav evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, računi će biti izdani sa PDV brojem 78000570319, na ime SC Vivre Deco SRL, od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj. Nakon prikupljenog PDV-a, naša tvrtka naknadno plaća u državni proračun prema Hrvatskoj, u skladu sa Direktivom 2006/112 / EZ Vijeća Europe. U slučaju prodaje pravnim osobama koje su registrirane u sustavu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, račune će dobiti bez PDV-a. Ovi računi će biti izdani na PDV broj RO 30010618, i izdani na ime SC Vivre Deco SRL od strane poreznih vlasti u Rumunjskoj, smatrajući to prodajom roba unutar zajedničkog EU tržišta te stoga izuzeti od PDV-a u skladu sa člankom 138. Direktive 2006/112 / EZ Vijeća Europe. "

   • 7.5.2. Vivre Deco će izdati i poslati Klijentu sve potrebene dokumente koje će dokazati da je Klijent kupio proizvode/usluge u skladu s važećim zakonodavstvom.
   • 7.5.3. Vivre Deco želi olajšati informiranje strank o stanju, v katerem se nahaja njegovo naročilo tako, da pošlje informativni mail na elektornski naslov, ki ga je stranka vpisala. Izdan račun vsebuje vse obvezne podatke v skladu s 319. členom Davčnega zakonika 227/2015 in ra račn se lahko prenese v PDF formatu z računa kupca.
   • 7.5.4. Ugovor kojem se dodaju dokumenti koji dokazuju da je Vivre Deco preko dostavljača isporučio pošiljku, AWB potpisan i naplaćen, postaje izvršen Ugovor.
   • 7.5.5. Ugovor je sklopljen na određeno razdoblje. Smatra se da ugovor prestaje u trenutku kada stranke izvrše svoje obostrane obveze u rokovima i uvjetima određenim ovim Dokumentom.
   • 7.5.6. Kada postoje razlike između popisa s isporučenim proizvodima (tiskano na poleđini AWB-a) i sadržaja pošiljke, Klijent je dužan obavijestiti Vivre Deco i dostavljača ( ako je razlika utvrđena u njegovoj nazočnosti) u maksimalno 24 sata od primanja pošiljke, i to telefonski ili emailom na adresu kontakt@vivre.hr s pripadajućim detaljima (fotografije, objašnjenja itd.).
  • 7.6. Prijevoz
   • 7.6.1. Za velike pakete , Vivre Deco može dodati naknadu za manipulaciju koja uključuje dodatne materijale za zaštitu, poeban prijevoz za pakete velikih dimenzija, osiguranje proizvoda tijekom prevoza i dostavu do Vaših vrata.

    Cijena isporuke proizvoda koje prakticira Vivre Deco je 29 HRK-a (uključivši PDV) ako pošiljka teži do 5 (pet) kilograma, i cijena raste proporcionalno s težinom pošiljke s 1 HRK-om/po dodatnom kilogramu. Pouzeće (plaćanje kod dostave) ima odvojenu dodatnu cijenu od 7 HRK-a /po dostavi (bez obzira na iznos pouzeća). Cijena usluga dostave računa šalje se Klijentu u trenutku slanja narudžbe ovisno o sveukupnoj težini narudžbe (u slučaju kada postoji više proizvoda) i sveukupne vrijednosti naručenih proizvoda. Vivre Deco procjenjuje na temelju internih pokazatelja trošak prijevoza i Klijent ekspresno prihvaća slanjem narudžbe, procjene troška prijevoza, bez obzira na podatke na kojima se temeljila procjena tog troška. Prema tome, Klijent ne može zatražiti manji trošak prijevoza na temelju vlastitih mjerenja (vaganja) pošiljke. Kako bi sačuvali integritet malih i krhkih proizvoda i kako bi smanjili vrijeme dostave, Vivre Deco je uveo MultiColet. Na ovaj način, sa MultiColet-om jedna narudžba se može poslati sa više zasebnih pošiljaka (različitim danima). Kupac može provjeriti koliko zasebnih pošiljki će dobiti u listi narudžbi kao i njihov status na našoj stranici www.vivre.hr. Vivre Deco ne jamči ni na koji način da će se narudžba poslati u jednoj pošoljci a ne zahtijeva ni dodadtne troškove za dostavu više pošiljki. Način pakiranja je po vlastitom nahođenju Vivre Deco-a i obavezuje se ukupnoj dostavi pošiljki u zadatom roku.

    Za proizvode koje teže više od 30 kilograma, Vivre Deco može dodati naknadu za manipuliranje proizvoda koja osigurava kvalitetu do navedene destinacije.

    U određenim uvjetima Vivre Deco može ponuditi besplatan prijevoz (ovisno o vrijednosti narudžbe ili o drugim promotivnim akcijama).

    Vivre Deco ne može biti prinuđen ni u kojem obliku da ponudi besplatan prijevoz ako Klijent ne poštuje standardne uvjete za korištenje usluga www.vivre.hr.

   • 7.6.2. Rok isporuke jedne narudžbe izričito je naveden pri slanju te narudžbe i to je interval od nekoliko dana koji ovisi o: prijevozu proizvoda od dobavljača robe Vivre Deco-a, vremenu obrade u logističkom centru početnog dobavljača i u skladištu Vivre, o radnim danima u mjesecu, o broju proizvoda iz narudžbe i o vremenu obrade svakog proizvoda itd. Cjelokupno vrijeme isporuke može se produljiti zbog jednog proizvoda s duljim razdobljem, tako da Klijent prihvaća da kumulacijom više proizvoda u jednoj narudžbi, produljuje i isporuku sve do najudaljenijeg datuma. Kao pravilo, proizvodi iz jedne narudžbe isporučeni su u jednom paketu s jednim AWB-om (ne isporučuju se djelomično proizvodi iz jedne narudžbe).

    Isporuke će se u pravilu obavljati u okviru razdoblja od slanja narudžbe (varira između 2 dana i 8 tjedana) i Klijent može dobiti informacije o statusu isporuke u bilo kojem trenutku. U slučaju kada proizvod može biti isporučen s prekoračenjem gore navedenog roka, Vivre Deco će odmah obavijestiti Klijenta emailom i ponudit će mu dvije opcije: Klijent može odustati (pismeno) od narudžbe/proizvoda, ili prihvaća novi predloženi rok isporuke. Ako je Klijent platio unaprijed, znači prije isporuke, plaćeni će iznosi biti vraćeni u skladu sa zakonom, u roku od najviše 14 dana od datuma odustajanja od narudžbe.

   • 7.6.3 Klijent može dobiti kao promotivnu ponudu, besplatnu isporuku (ova se isporuka ne odnosi na taksu rukovanja koja se naplaćaju posebno) za kupnju proizvoda čija sveukupna vrijednost je više od 500 HRK-a, samo u određenim uvjetima, i uključuje, ali se ne ograničava na:
    • a. Težina pošiljke je manje od 10 kg.
    • b. Narudžba ostaje u početnom obliku (bez promjena/odgađanja)
    • c. U slučaju povrata, Klijent pretvara iznose u kredite

    Ponude su objavljene i prihvaćene u trenutku slanja nardužbe. Vivre Deco nije obavezan ponuditi besplatne usluge. Nuđenje besplatnog prijevoza ne iskljućuje naplaćivanje naknade za manipuliranje velikih paketa.

  • 7.7. Kvaliteta i garancije
   • 7.7.1. Vivre Deco poštuje odredbe jamstva u skladu s rumunjskim važećim zakonodavstvom. Jasne detalje u vezi ovih jamastava date su u popratnim dokumentima proizvođača i nijedan član ne može zahtijevati prošireno jamstvo, više od onog što je navedeno. Jamstvo se primjenju na normalne uvjete korištenja i vrijedi samo za proizvode koje je Klijent kupio od Vivre Deco-a i istome platio. Proizvodi imaju jamstvo u skladu s odredbama Zakona 449/2003. ili ako je u prikazu proizvoda naveden prošireni rok jamstva primjenjuje se dulji rok. Vivre Deco je odgovoran ako se, u skladu s odrebama članka 9-14 Zakona 449/2003., kao što je prenesena Direktiva 2011/83 / EU o pravima potrošača: neusklađenost javi u roku od dvije godine, izračunato od datuma isporuke proizvoda. Jamstvo pretpostavlja povrat vrijednosti za proizvode koji ne odgovaraju, o kojima Klijent obavještava u legalnom roku proizvođača.; Vivre Deco ne zamjenjuje i ne popravlja proizvode s greškom ili one koje ne odgovaraju. Neodgovarajuće proizvode postaju ponovo vlasništvo Vivre Deco-a. Kijent nema pravo tražiti odštete ili kazne za neodgovarajuće proizvode i slanjem narudžbe izjavljuje da prihvaća dobiti produvrijednost proizvoda i prijevoza u slučaju neodgovarajućih proizvoda.
   • 7.7.2. Jasni detalji o karakterističnim obilježima svakog proizvoda mogu se naći na web stranici kao i u pismenom obliku, u okviru dokumenta-popisa tiskanog na poleđini AWB-a. Klijent je obvezan čuvati ovaj dokument-popis i poštovati upute s tog dokumenta. Informacije u vezi pojmova (rokova) i uvjetima jamstva Vivre Deco kao i upute o općoj uporabi različitih vrsta proizvoda mogu se predati Klijentu i kao dokument koji je raspoloživ na adresi www.vivre.hr, emailom, u obliku letka unesenog u svaku pošiljku (ovisno o slučaju). Ako te informacije nisu stigle do Klijenta, on ih može dobiti bilo kada tako što će ih telefonski zatražiti ili slanjem emaila na kontakt@vivre.hr.
  • 7.8. Odustajanje od ugovora i povrat proizvoda
   • 7.8.1. Izuzev ograničenja članka 7.9 o kupnji pomoću kredita Vivre, Klijent Vivre Deco-a može vratiti proizvode kupljene preko Ugovora, u sljedećim stiuacijama:
    • 7.8.1.1. Proizvodi imaju teške greške (kvarove) i ne odgovaraju;
    • 7.8.1.2. Isporučeni su proizvodi različiti (specifikacije, količine, itd. u odnosu na poslanu narudžbu;
    • 7.8.1.3. Proizvodi imaju tvorničke greške
    • 7.8.1.4 Klijent se povukao iz ugovora u roku od 30 dana od trenutka od kada je paket dostavljen.Na taj način Vivre Deco pruža prednost u roku od najmanje 14 dana koji je predviđen u članku 9 Hitne Uredbe Vlade (OUG) 34 od 4. lipnja 2014. O pravima potrošača u okviru ugovora sklopljenih s profesionalcima, kao i za promjenu i dopunu pojedinih normativnih akata.
   • 7.8.2. Vivre Deco može ponuditi pokrivanje svih troškova isporuke za vraćene proizvode (i kod isporuke i kod vraćanja, bez obzira na razlog vraćanja), kao dio programa vjernosti klijenata ako se koristi obrazac naveden u članku 7.8.3 točka a) a povrat se traži i obrađuje odjelkom Moj račun na stranici www.vivre.hr . U slučaju kada Klijent koristi drugog dostavljača ili druge načine isporuke (poštu, osobno) primjenit će se članak 13 stavak 3 i članak 14 Hitne Uredbe Vlade (OUG) br. 34 od 4. lipnja 2014. o pravima potrošača u okviru ugovora sklopljenih s profesionalcima, kao i za izmjenu i dopunu određenih normativnih akata.
   • 7.8.3. Prije isteka razdoblja povlačenja, Klijent informira Vivre Deco o svojoj odluci povlačenja iz ugovora. U tom cilju, Klijent može odabrati jedno od sljedećih varijanata:
    • a) može koristiti model obrasca za povlačenje, koji je raspoloživ na web stranici Vivre Deco SRL u odjeljku Povrat;
    • b) može dati nedvosmislenu izjavu u kojoj izražava odluku o povlačenju iz ugovora.
   • 7.8.4. Klijent koji je prijavio/obavijestio Vivre Deco u skladu s člankom 7.8.3, dužan je osigurati se da su proizvodi koje je prijavio vraćeni ili uručeni u Vivre Deco ili nekoj drugoj osobi koju je ovlastilo Vivre Deco da zaprimi proizvode (obično je to brza dostavljačka služba navedena na obrascu za Povrat, na www.vivre.hr ), bez neopravdanog kašnjenja i tijekom najviše 30 dana od dana kada je javio Vivre Deco svoju odluku o povlačenju iz ugovora. Smatra se da se poštovao rok ako je Klijent poslao proizvod prije isteka razdoblja od 30 dana, zapakirana na odgovarajući način zbog zaštite tijekom prijevoza i u originalnoj ambalaži.
   • 7.8.5. Klijent Vivre Deco neće moći vratiti kupljene proizvode i/ili neće zahtijevati druge odštete, u sljedećim situacijama:
    • 7.8.5.1. U slučaju kada njegov zahtjev za vraćanje za bilo koju od situacija predviđenih u članku 7.8.1 ima datum slanja obavijesti o nakani koji prekoračuje razdoblje od 30 dana predviđenih u skladu s člankom 7.8.2, a računa se od sljedećeg radnog dana nakon što ugovor izvršen.
    • 7.8.5.2. U slučaju kada se vraća proizvod a obrazloženje je jedna od situacija predviđenih u članku 7.8.1, a vraćeni proizvod nije u istom stanju u kojem je isporučen i propraćen sa svim komponentama.
    • 7.8.5.3. U slučaju kada su proizvodi izrađeni prema specifikacijama Klijenta ili na jasan način personalizirani.
    • 7.8.5.4. U slučaju kada su naručeni i isporučeni zapečaćeni proizvodi koji se ne mogu vratiti iz razloga zaštite zdravlja ili iz razloga higijene i koje je otpečatio Klijent (ovi su proizvodi u prezentaciji označeni kao nepovratni proizvodi).
    • 7.8.5.5. U slučaju kada su naručeni i isporučeni proizvodi koji, nakon isporuke, prema njihovoj prirodi, pomiješani s drugim elementima.
    • 7.8.6.Član/Klijent bit će informiran u emailu o slanju narudžbe, da li je proizvod povratan ili nije i da li se plaća u slučaju vraćanja. Proizvodi koji čine komplet moraju biti vraćeni kao jedan komplet.
    • 7.8.7. U slučaju da se Klijent povlači iz ugovora, Vivre Deco mu vraća sve iznose koje je dobio kao plaćanje od njega, i, ovisno od slučaja, troškove isporuke, bez neopravdanog kašnjenja, i u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma kada je informiran o odluci Klijenta za povlačenje iz ugovora, u skladu s člankom 7.8.2. i 7.8.3. Vraćanje se vrši istom metodom plaćanja koja se koristila za plaćanje narudžbe od strane Kupca, osim u situacijama kada je kupac pristao na drugačiji način plaćanja, uz uvijet da Korisnik nije opterećen bilo kakve provizije tokom povrata.
    • 7.8.8. Vivre kupac može vratiti proizvode kupljene od Vivre Deco-a u skladu sa Ugovorom i ima djelomičnu naknadu za robu kojoj je umanjena vrijednost ya ponovnu prodaju (nema sve komponente, početnu dokumentaciju ili se zbog drugih razloga mijenja početni proizvod).
  • 7.9. Vivre krediti
   • 7.9.1 Vivre Deco može dodijeliti kredite kao priznate rashode za marketing i može jednostrano promijeniti mehanizam, bez da Korisnici mogu zatražiti odštete zbog toga što im nisu dodijeljeni Vivre krediti ili su im Vivre krediti ukinuti. Jedan je kredit ekvivalent jedne 1 HRK-e (jedne hrvatske kune) i može se koristiti za kupnju proizvoda na www.vivre.hr.

    Promotivni krediti primaju se sljedećim mehanizmom:

    • 7.9.1.1 Krediti iz poziva prijatelja
     • 1. – Klijent šalje pozive za upis na stranicu, u svojstvu člana, stvarnim osobama koje još nisu i nisu bili članovi Vivre zajednice, i to na www.vivre.hr;
     • 2. – te osobe koje su dobile pozive preko mehanizama raspoloživih na web stranici, registriraju se i postaju Članovi;
     • 3. - nakon što su postali Članovi, te osobe kupuju proizvode šaljući narudžbe s novootvorenog računa preko poziva. Nakon isteka razdoblja odustajanja (30 dana od isporuke), za prvu narudžbu koju je platila osoba koju je pozvao Klijent preko stranice www.vivre.hr , i Klijent koji je poslao poziv kao i pozvana osoba koja je postala članom i završila kupnju, dobivaju po 30 kuna-a svaki, koji se aktiviraju na stranici www.vivre.hr. Krediti se nadoplaćaju na račun Klijenta i mogu se koristiti za plaćanje proizvoda prema paritetu 1 kredit=1 HRK.
    • 7.9.1.2 Krediti dobiveni kao dio programa vjernosti ili druge aktivnosti za kompenzaciju: Vivre Deco obavješćuje emailom klijenta da je dobio kredite koji idu uz mehanizme aktivacije ili kao kompenzacija za zakašnjele ili ukinute proizvode. Klijenti moraju sljediti link naveden u emailu i aktivirati/napuniti kredite na web stranici www.vivre.hr. Nakon nadopune mogu se koristiti za plaćanje proizvoda ili prijevoza za svaku poslanu narudžbu na taj račun.
   • 7.9.2 Razdoblje valjanosti (korištenja) Vivre kredita je neograničeno. Vivre krediti ne mogu se pretvoriti u novac i ne mogu se koristiti izvan stranice www.vivre.hr ili izvan računa u kojem su nadopunjeni i za druge Članove.
   • 7.9.3. U slučaju sumnje prijevare o dobivanju i korištenju Promotivnih Vivre Kredita, Vivre Deco zadržava pravo da jednostrano raskine svaku dodjelu ili korištenje Vivre kredita, bez da Korisnik ima pravo da zahtijeva odštetu ili protuvrijednost tih kredita.
   • 7.9.4 U slučajevima predviđenim u članku 7.8.1 koji se primjenjuju na proizvode koji su totalno ili djelomično plaćeni besplatnim promotivnim kreditima, vraćeni iznosi ne mogu se vratiti na račune koje je naveo Klijent; u slučaju povrata Klijent će dobiti kredite 1 kredit=1 HRK i koristit će ih samo na www.vivre.hr za naknadne kupnje.
 • 8. Prijevara

  • 8.1. Vivre Deco ne traži Klijentima ili svojim Korisnicima nikakvim sredstvima komunikacije (e-mailom/telefonski/SMS-om/ itd.) informacije o povjerljivim podacima ili osobne lozinke.
  • 8.2. Klijent / Član preuzima svu odgovornost za otkrivanje svojih povjerljivih podataka trećoj stranci.
  • 8.3. Vivre Deco nije odgovoran u situaciji kada jedan Član/Klijent bi bio/ili je oštećen od treće strane koja bi zahtijevala da je/zastupa interese Vivre Deco-a.
  • 8.4. Klijent ili Član obavijestit će Vivre Deco o takvim pokušajima, koristeći kontakt podatke.
  • 8.5. Vivre Deco ne promovira SPAM. Bilo koji Član/Klijent koji je eksplicitno dao svoju email adresu na stranici, može se odlučiti za dezaktivaciju računa klijenta koji pripada toj email adresi.
  • 8.6. Komunikaciju koju ostvaruje Vivre Deco preko elektroničkih sredstava za komunikaciju na daljinu (npr. e-mail) sadrže potpune podatke pošiljatelja, za identifikaciju ili u vezi s njim, na dan slanja sadržaja.
  • 8.7. Smatraju se pokušajima prijevare Stranice/Sadržaja i/ili Vivre Deco-a dolje navedeni ciljevi. Vivre Deco zadržava pravo da kazneno tuži onoga ili one koji su pokušali ili napravili sljedeće:
   • 8.7.1. pristupili podacima drugog Člana/klijenta koristeći jedan račun ili bilo koju drugu metodu.
   • 8.7.2. naštetili ili promjenili sadržaj Stranice ili bilo koju drugu korespondenciju koje je Vivre Deco slao Članu/Klijentu.
   • 8.7.3. oštetili kapacitete servera/više servera na kojima se nalazi web stranica.
   • 8.7.4. Pristupili ili otkrili bio kojoj trećoj strani koja nema potrebnu pravnu ovlast, sadržaj koji je Vivre Deco poslao bilo kojim sredstvom Članu/ Klijentu onda kada ovaj nije legitimni primatelj sadržaja.
  • 8.8. Onda kada se želi dobivanje Vivre kredita pod uvjetima članka 7.9. koristeći krive račune (imena koja nisu stvarna, više računa za jednu fizičku osobu ili kada jedna osoba koristi identitet druge osobe), smatra se pokušajem prijevare i dovest će do ukidanja stečenih pogodnosti, do blokiranja pristupa stranicama Vivre Deco i obavještavanja relevantnih vlasti.
 • 9. Ograničenje odgovornosti

  • 9.1.Vivre Deco se ne može smatrati odgovornom kada jedan Član/Klijent koji koristi Stranicu ili Sadržaj drugačije od ograničenja predviđenih u člancima Pojmova i Uvjeta.
  • 9.2. U slučaju kada jedan Član/Klijent smatra da jedan Sadržaj poslan bilo kojim sredstvom krši copyright prava ili bilo koja druga prava, taj se za detalje može obratiti i kontaktirati Vivre Deco, u skladu s detaljima za kontakt na kontakt@vivre.hr tako da Vivre Deco može donijeti odluku u datom slučaju.
  • 9.3. Vivre Deco ne jamči Članu ili Klijentu pristup web stranici ili usluzi, ukoliko se isti nije registrirao prolazeći etape registriranja na stranici, i ne daje mu pravo preuzimanja ili djelomične/totalne promjene sadržaja, kao ni pravo da djelomično ili cjelokupno umnoži sadržaj, da ga kopira, ili da koristi bio koji sadržaj na bilo koji drugi način, ili da prebaci nekom trećem bilo koji sadržaj kojem ima ili je dobio pristup, na temelju ugovora o korištenju, bez prethodnog pismenog odobrenja Vivre Deco-a.
  • 9.4. Vivre Deco ne odgovara za sadržaj, kvalitetu ili prirodu drugih web stranica do kojih se dolazi preko raznih veza sa sadržajem, bez obzira na prirodu tih veza. Za te stranice, odgovaraju u potpunosti, njihovi vlasnici.
  • 9.5. Vivre Deco je izuzet od bilo koje krivnje u slučaju kada korištenje web stranice i/ili sadržaja poslanog Članu ili Klijentu, bilo kojim sredstvom (elektronski, telefonski, itd.), preko site-ova, emaila ili od nekog zaposlenika Vivre Deco, to korištenje sadržaja može prouzročiti štetu bilo kakve prirode Članu, Klijentu i/ili bilo kojoj trećoj strani uključenoj u to prebacivanje Sadržaja.
  • 9.6. Vivre Deco ne nudi nikakve izravne ili neizravne garancije poput:
   • 9.6.1. Usluga će biti prikladna zahtjevima Klijenta
   • 9.6.2. Usluga će biti neprekidna, sigurna i bez ikakvih pogrešaka
   • 9.6.3. Besplatno dobiveni proizvodi/usluge ili za novac preko usluge odgovarat će zahtjevima ili očekivanjima Klijenta
  • 9.7. U granicama odredbi Pojmova i Uvjeta, operateri, administratori i/ili vlasnici web stranice nisu ni u kojem obliku odgovorni za veze ili posljedice tih veza, a koje se odnose na kupnje, posebne ponude, promocije, promidžbe, ili bilo koje drgue vrste veza / transakcija/ suradnje / itd. koje mogu nastati između Klijenta ili Člana ili između onih koji sebe direktno ili indirektno promoviraju preko web stranice.
 • 10. Viša sila

  • 10.1. Izuzev situacija kada nijedna od strana sklopljenog ugovora nisu drugačije predvidjele, koji je još uvijek u odvijanju, neće biti odgovorne ako se ne izvrši u roku i/ili na odgovarajući način, sveukupno ili djelomično, bilo koja od obaveza ugovora, ako je nepošitvanje te obveze bilo prouzročeno višom silom.
  • 10.2. Strana ili njezin legalni predstavnik koji se pozivaju na gore navedeni događaj obvezna je upoznati drugu stranu, odmah i u potpunosti, o tome i poduzeti sve raspoložive mjere poradi smanjenja učinaka spomenutog događaja.
  • 10.3. Strana ili legalni predstavnik strane koja se poziva na gore spomenuti događaj izuzeta je od ove obveze samo ako je taj događaj spriječi da to napravi.
  • 10.4. Ako u roku od 15 dana od dana nastanka tog događaja, taj događaj ne prestane svaka od strana imat će pravo pismeno obavijestiti drugu stranu za potpuni prestanak ovog ugovora bez da ijedna od njih može zahtijevati od druge strane odštete.
  • 10.5. Strana koja se poziva na događaj više sile mora dokazati nemogućnost izvršenje obveza u roku od 30 dana od dana nastanka događaja, u granicama članka 10.3.
  • 10.6. U iznimnim situacijama (bez da Vivre Deco bude kriv) i zbog više sile (kao što prometna nezgoda prijevoznika ili dobavljača) moguće je da se isporuka proizvoda neće moći obaviti. U tom slučaju, Klijent će moći dobiti aktivirajući promotivni kredit (u opciji Vivre Deco, i od slučaja do slučaja) koji će se moći koristiti neograničeno za kupnju proizvoda na stranici www.vivre.hr onako kako je opisano pod točkom 7.9.
 • 11. Sporovi

  • 11.1. Korištenjem/posjećivanjem/vizualizacijom/itd. web stranica i/ili bilo kojeg sadržaja koji je Vivre Deco poslao Članu/Klijentu, pristupanjem i/ili slanjem bilo kojim sredstvima (elektronski, telefonski, itd.), ovaj potonji izjavljuje da se slaže barem s odredbama "Pojmovi i uvjeti".
  • 11.2. Bilo koji spor u vezi s ovim Pojmovima i Uvjetima koji bi nastai između Člana/klijenta i Vivre Deco, riješit će se mirnim putem.
  • 11.3. Bilo koji spor, bilo kakve prirode, koji bi se mogao pojaviti između Člana i Vivre Deco ili njegovih partnera, riješit će se mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, spor će riješiti nadležni sud u mjestu sjedišta Vivre Deco, u skladu s nadležnim važećim zakonima.
  • 11.4. Uzimajući u obzir odredbe Pravilnika (EU) br. 524/2013 na online rješavanje sporova potrošača i izmjenu Uredbe EK br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 /EK, Vivre Deco nudi članovima / klijentima mogućnost da riješavaju izvan suda eventualne sporove, koristeći europsku platformu za online rješavanje sporova (ODR platforma), koji je digitalni instrument stvoren od strane Europske komisije kako bi se olakšalo neovisno, nepristrano, transparentno, učinkovito, brže i pravičano vansudsko rješavanje sporova o ugovornim obvezama koje proizlaze iz online ugovora o prodaji ili pružanju usluga potrošačima koji imaju boravište u Uniji i trgovca sa sjedištem u Uniji. U tom slučaju možete koristiti sljedeću poveznicu na ODR platforme: ODR.
  • 11.5. Ako bilo koja od gornjih klauzula bude ništavna ili nevažeća, bez obzira na razlog, ta klauzula neće naštetiti valjanost ostalih klauzula.
  • 11.6. Ovaj je dokument sastavljen i bit će tumačen u skladu s rumunjskim zakonodavstvom.
 • 12. Finalne odredbe

  • 12.1. Vivre Deco zadržava pravo izmjene ovih odredaba, kao i bilo koje izmjene stranice/njezine strukture/usluge, bilo kojeg sadržaja bez da o tome prethodno obavijesti Člana ili Klijenta.
  • 12.2. U okviru odredaba Pojmova i Uvjeta, Vivre Deco neće biti odgovoran za eventualne greške koje su se pojavile na web stranici, iz bilo kojeg razloga, čak ni zbog nekih promjena, podešavanja, itd., a koje greške nije počinio administrator web stranice.
  • 12.3. Vivre Deco zadržava pravo da uvede promidžbene plakate bilo koje prirode i/ili veze na stranicu website-a, uz poštivanje važećeg zakonodavstva.
 • 13. Kontakt i ostale informacije

  • 13.1. U slučaju da postoje pitanja ili sugestije u vezi s Vivre Deco, molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 385-1-77-76636 , od ponedjeljka do petka, radno vrijeme 09:00-17:00, ili preko emaila na kontakt@vivre.hr.
  • 13.2. Bilo koji komentari, pitanja, povratne informacije, ideje, sugestije ili druge obavijesti ili informacije koje se odnose na stranicu www.vivre.hr, funkcionalnost ili poboljšanje istoga ostaju u vlasništvu društva SC Vivre Deco SRL.

  Obrada podataka osobnog karaktera: Vivre Deco S.R.L. registrirana je u registru evidencije obrade podataka osobnog karaktera s brojem 22845.

Top