FAQ

Plaćanje

Predračun možete pronaći u vašem korisničkom računu, u odjeljku “Moje narudžbe”, gde možete preuzeti dokument elektronskog formata. Dokumente koji se odnose na proizvode kupljene od naših partnera u Vivre Markeplace (račun, jamstveni list za određene proizvode itd.) partner dostavlja zajedno s naručenim proizvodima.

Kategorije: Plaćanje

Da. Prije završenja narudžbe, na pitanje “Želite li račun na tvrtku?” odgovorite sa “Da”. Ako niste izabrali “Da” a želite R1 račun, možete nam pisati na kontakt@vivre.hr, a mi ćemo vam pomoći u računu s informacijama tvrtke, ali ne kasnije od 18-og dana u mjesecu. (vidi 9.2.6. Fakturiranje kupljenih proizvoda)

Kategorije: Plaćanje

Load More

Ka vivre.hr