Japanski minimalizam

Japanski minimalizam

Japanski stil dovodi nas bliže prirodi. Od materijala organskih oblika ili obrnuto, geometrijskih, pa sve do smanjene kromatske palete, svaki element je u harmoniji s ritmom prirode. Spokoj i ravnoteža izviru iz ove mješavine ispunjene duhovnošću jednog budističkog hrama.

Top